Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: หลอดไฟเสียแก้ง่ายๆ

บริหารจัดการอาคาร: หลอดไฟเสียแก้ง่ายๆ รวมวิธีการเช็คและซ่อมหลอดไฟแบบมืออาชีพ หลอดไฟถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญในคอนโด เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง คอนโดบางที่ที่แสงธรรมชาติเข้ามาน้อย ก็ต้องอาศัยแสงจากหลอดไฟแทน ดังนั้นในห้องจะขาดหลอดไฟไม่ได้ เมื่อหลอดไฟเสียก็ต้องได้รับการแก้ไขในทันที ชาวคอนโดจึงควรเรียนรู้วิธีการตรวจสอบ แก้ไขและเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน